WPC-трайни решения за открити пространства.
Независимо от времето.
Без поддръжка.

Цена на изкуствен декинг (wpc декинг)

Цената за WPC декинг (изкуствен декинг, изкуствен тик, изкуствен под,изкуствено дърво) ли е по-висока или тази на декинг от естествено дърво(ИПЕ, масарандуба, бангирай, лиственица, импрегнирано дърво)?

Когато става дума за цена, всички стойности са субективни. Най-важното е да сравнявате не само цената на линеен метър на декинга, а цената на декинг система в нейната цялост т.е. сумата от цената на декинг профилите (декинг дъски), подложните (носещи) профили, свързващите и завършващите елементи. Коректните търговци не биха се ангажирали с конкретна цена на квадратен метър на WPC декинг (впц декинг), защото тя зависи до голяма степен от вида, предназначението и размерите на пространството, което искате да покриете с декинг, и съответно от броя на допълнителните елементи (скоби, допълнителни крепежни елементи, декоративни и завършващи елементи).

WPC или казано надълго wood polymer composite, в превод на български означава дървесно-полимерен композит или смес от дървесина и полимери. Идеята на този продукт е да замести изцяло естественото дърво, като предлага една модерна и щадяща горите алтернатива за вашите открити пространства. Избирайки WPC декинг, вие постъпвате отговорно, практично и разумно, защото:

  • Декинг системите от WPC могат да отговорят на всичките ви изисквания за обща визия на вашата тераса. Цветовете на WPC профилите могат да бъдат подбрани така, че максимално добре да кореспондират с вашите желания. Едновременно с това можете да избирате между гладки, тясно или широкооребрени профили с различна плътност;
  • WPC декинг системите не се нуждаят от никаква поддръжка във времето. Няма да е нужно да се ангажирате със специализирано почистване и омасляване два пъти в годината. В дългосрочен план, това ви спестява време и финансови средства, които възлизат на приблизително 18,00-25,00лв.за 1 кв.м. годишно;
  • Деформациите, които декинга от WPC търпи са далеч по-малки от тези, които естественото дърво предизвиква. Причината за това е наличието на чепове в дървесината, които благоприятстват „измятането” на профилите.
  • При системите от WPC, подложните профили и декинг профилите са с един и същ, хомогенен състав, което им позволява да реагират еднакво на температурните амплитуди. Това е причината свиването и разширяването им да бъдат предвидими и съобразени при изпълнение на монтажните работи;
  • В стремежа си да оптимизират цената, търговците на декинг от естествено дърво, много често използват подложни профили(подконструкция) от евтина (некачествена) дървесина. Това, разбира се, неминуемо води да компрометиране на цялата система;
  • Качествените декинг системи от WPC не само максимално доближават визията си до тази на естественото дърво, но и залагат на усещането за сигурност и комфорт при ходене на бос крак. Много малко хора знаят, че настилките (покритията) за открити пространства са разделени на класове за нехлъзгаемост на повърхността. Най-високия клас е R12. Не са много производителите, които могат да се похвалят, като притежатели на този сертификат за своите декинг системи. Той е сигурна гаранция за качество от най-висок клас;
  • В състава на WPC продуктите, освен дървесни частици и полимер, влизат и редица други компоненти, всеки от които има незаменима роля за качеството и устойчивостта на крайния продукт – пигменти, фунгициди и лепила. Пигментите са тези, които гарантират дълготрайност на цвета, а фунгицидите не позволяват развитието на гъби, плесени и мухъл по повърхността.

При декинга от естествено дърво тази функция е отредена на различните импрегнатори и масла, които защитават повърхността му.

 

Търси още като: ВПЦ цена, композитен декинг,цена композитен декинг, дървесно-полимерен композит,WPC, изкуствен декинг цена,wpc дъски цена,изкуствен под цена,изкуствено дърво цена, изкуствен тик цена, монтаж, монтаж на декинг;

© 2010 - 2015 wpc.bg